ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีประตูรีโมท

คำว่า “ประตูรีโมท” มีแหล่งกำเนิดจากการสั่งการงานระบบประตูกระแสไฟด้วยเครื่องมือรีโมทคอนโทรล (Remote Control Unit) ซึ่งคำว่าประตูรีโมทนี้รวมถึงรูปร่างประตูที่ไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์รีโมทเป็นตัวคุม  แต่อาจใช้สวิตซ์กด (Push Button Swith) หรือต่อร่วมกับวัสดุอุปกรณ์ควบคุมโดยอัตโนมัติอื่นๆ

ประตูรีโมท ถูกทำขึ้นทีแรกในรัฐสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1930  เกิดในผลงานเหมืองแร่ เพื่อปิดป้องกันฝุ่นควัน  ถัดจากนั้นเริ่มรู้จักกันมากขึ้นในกลุ่มวิศวกรเครื่องยนต์ และความเจริญรุ่งเรืองให้มีราคาถูกลง แต่ยังคงมีศักยภาพมากขึ้น ตามเทคโนโลยี  การควบคุมแต่เดิมใช้เพียงเครื่องไม้เครื่องมือ Power contactor หรือรีเลย์ไฟฟ้ากำลัง  และ เพิ่มปริมาณมาใช้ PLC (Programmable Logic Controller) ก่อนจะเพิ่มปริมาณมาเป็น Microcontroller board หรือแผงอิเล็กทรอนิกส์ ตามลำดับ

ในเวลานั้นประตูรีโมท นั้นจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง และมีขนาดใหญ่  ด้วยเหตุนั้นลูกค้าที่จัดตั้งจึงมักอยู่ในกลุ่มวงการชั้นสูง จากการแจ้งราคาทางการตลาด และมีความเจริญรุ่งเรืองของเทคโนโลยี จึงทำให้ประตูรีโมทรุดหน้าขึ้นกับ มีราคาถูกลง  ทำให้คนชนชั้นกลางสามารถเป็นเจ้าของได้ด้วย   ล่าสุดที่ผ่านไปปัจจุบันคนไทยเองรอบรู้พัฒนาประตูรีโมท ให้มีคุณภาพทัดเทียม หรือดีกว่าสินค้าที่มาจากอเมริกาหรือยุโรปได้ อีกทั้งบัดนี้มีกองกลางในประเทศจีนได้ทำการผลิตเป็นปริมาณมาก พร้อมสรรพคุณที่ไม่ด้อย ไปกว่าของซื้อของขายที่มาจากประเทศอื่น จากการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ตลาดของประตูรีโมทจึงมีการเคลื่อน พร้อมทั้งมีการจัดจำหน่ายในแต่ละกงสีไปทั่วโลก

นานมาแล้วในหลายมณฑลทำประตูรีโมทได้เอง ซึ่งในบ้านเราเองก็มีเจ้าที่ทำประตูรีโมทเช่นกัน แต่ประเทศที่ขึ้นชื่อมากที่สุดเพราะประตูรีโมทนั้นคงหนีไม่พ้นประเทศอิตาลี เพราะ มีผู้ผลิตที่ทำ ประตูรีโมท มากที่สุดในสุด  กับเป็นประเทศแรกที่คนไทยเรานำเข้ามาตั้งในบ้านเรา